Kur'an'da Cizye


Ateistler tarafından çok kullanılan ayettir. tevbe suresi 29.ayet. bu ayette "cizye" kelimesi geçmektedir. Bu "cizye" kelimesi "vergi" diye anlaşılmaktadır. bu "cizye" kelimesinin "vergi" diye anlamak yanlıştır.

9:29- Kendilerine kitap verilenler arasından, allah'a ve ahiret gününe inanmıyan, allah'ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamıyan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle vergi verinceye kadar savaşın.

Yukarıdaki ayette "cizyete"kelimesi geçiyor. bu kelime "vergi" diye anlaşılmaktadır. böyle anlaşılması yanlıştır. çünkü "cizye" kelimesi vergi değildir.

Kur'an'da şu ayetlerde "cizye" kelimesi geçmektedir.

24:38, 32:17, 53:41, 55:60, 56:24, 76:9, 78:36 ve 92:19 ayetlerde "cizye" kelimesi "karşılık" olarak geçmektedir. Yani "cizye" kelimesi "vergi" anlamına gelmemektedir. "cizye" kelimesi "karşılık" anlamına gelmektedir. ayette "vergi" kelimesi geçmemektedir. "cizye" kelimesi "ceza" kelimesinden gelir. "ceza" anlamı türkçe diline yanlış geçmiş. kur'an'da "ceza" kelimesi aynı "cizye" kelimesi gibi "karşılık" anlamına gelmektedir.

"Ceza" kelimesi olumsuz anlamına gelmemektedir. kur'an'da "ceza" kelimesi şu ayetlerde geçmektedir;

77:44, 76:12, 54:35, 53:31, 37:80, 37:105, 37:121, 37:131, 39:34 ve daha birçok ayette "ceza" kelimesi "ödül" olarak geçmektedir. "Ceza" kelimesi "cizye" kelimesi gibi "karşılık" anlamına gelmektedir.

Burada sözü edilen gurup müslümanlara saldırmış ve zarar vermiş gruplardır. Daha önceki 9:1 ayetlerine bakınız. Hadislere dayalı tefsirlerde cizye kelimesi Kitap Ehline yüklenen özel bir vergi olarak yorumlanıyor. Halbuki cizye kelimesi karşılık anlamına gelen CeZaYa kelimesinden türer ve kullanıldığı bağlamı dikkate alındığında savaş tazminatı olarak anlaşılmalıdır.

9:29 ayetin gerçek meali şudur:

9:29- Kendilerine kitap verilenler arasından, allah'a ve ahiret gününe inanmıyan, allah'ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamıyan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle savaş tazminatı verinceye kadar savaşın.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Nisa/Kadın Suresi 34.ayet (4:34)

Hac Suresi 40.Ayet

Kur'an'da Başörtü Var Mı? (24:31)