Kayıtlar

Kur'an'da Miras Konusunda Matematik Hatası Var Mı?

 Kur’an’da en çok gelen itirazlardan birisi de miras konusunda hata olduğunu söylemektir. Ayette hata olmasının sebebi yanlış çeviri ve okuduğunu anlamamak. İlk başta matematik hatasının örneğini alalım: nisa/11'den: "(çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır." nisa/11'den: "ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır." nisa/12'den: (karı için) "eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır."   üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24 anneye: 1/6 = 4/24 babaya: 1/6 = 4/24 karısına: 1/8 = 3/24 toplam: 27/24!   Cevap: İlk başta anne ve babasına altıda bir pay vermenin ve karısına sekizde bir pay vermenin koşulu için tek/bir çocuğu olması gerekir. Ayette tek/bir çocuğunuz varsa anne ve babaya altıda bir, karıya sekizde bir verin diyor. Veled kelimesi tek/bir çocuk demektir. Veledeyn kelimesi iki çocuk. Evlad kelimesi

Liberalizm Nedir?

Türkiye’de liberalizm ne yazık ki bilinmiyor. Türkiye’deki liberallerin sayısı azında azı. Türkiye’yi ne yazık iki akım yönetti; muhafazakar/milliyetçi ve atatürkçü/kemalist ideolojiler Türkiye’yi yönettiler. İki akımdan da Türkiye’ye fayda gelmez. Çünkü iki akımda da şeytani görüşler hakim. X görüş iktidara geliyor, kendisine karşıt görüş olan Y görüşü hapse atıyor. Y görüş hakim oluyor, X görüşe sahip olanları hapse atıyor. Laiklik adı altında zulümler yapıldı. Şimdi de “İslam” adı altında zulümler yapılıyor. Türkiye bu kısır döngüden çıkması için liberal politikalar uygulanması gerekir. Başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’deki sorunları çözecek olanda liberal politikalardır. Solcular, özgürlükçü/hukuk devleti gibi şeyler söylerler ama solculuğun ilkelerinde böyle bir şey yok. Solcular, solculuğu bilmiyor. Solculuk: Her şeyi devlet yönetsin düşüncesine sahiptir. Bu sebeple solculukta özgürlük olmaz. Solculuk ideolojisine bağlı yönetilen ve özgür olan bir ülke var mı? Yok! Özgürlüğü

Rum Suresi Mucizesi

 Rum suresinin ilk ayetleri mucizevi ayetlerdir. Ne yazık ki meal çevirenler bu ayeti yanlış çeviriyor. Ayeti yanlış telaffuz ederek ayetin mucizesini ortadan kaldırıyor. Bu yanlış çevrilmesinin nedenlerin başında tefsir ve savaş propagandaları geliyor. Geleneksel çeviri şöyle: 30:2-Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. 30:3- Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. 30:4-Önce de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecektir.   (Diyanet Meali) 30:5-ALLAH'ın zaferiyle/yardımıyla… O dilediğini zafere/yardıma ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir.   Geleneksel çeviriye göre; Rumlar yenildiler, birkaç yıl sonra galip gelecekler ve Müminler (Rumların) yenmesine sevinecekler. Bu anlayış ilk başta Kur’an ile çelişir. Müminler, emperyalist devletin kazanmasına niye sevinecek? Bu Kur’an ile çelişir. Zalim bir devletin kazanmasına, müminler sevinmez tam tersine üzülür. Bu anlayışa göre (haşa)

Kütübi Sitte Çelişkileri(1)

İsa’ya iftira edilen Dört İncil’de ne kadar çelişki varsa, Muhammed’e de Kütübi sitte adındaki kitaplarda iftira atılmıştır. İsa’yı ve Muhammed’i bu uyduruk kitaplardan kurtarmamız gerekir. Dört İncil’in ve Kütübi sitte adındaki putların savunulacak bir tarafı yok. Bu putların yıkılması gerekir. Tevrat’a da güvenmiyorum. Tevrat ile Kur’an’da inanılmaz çelişir. Kur’an’ın bahsettiği İncil ve Tevrat’ın günümüzdeki kitaplar olmadığına kanaat getirdim. Zaten Kur’an, Allah’ın ayetlerin tahrif edildiğini bizi söylüyor. (2:41-2:75-5:44-7:162) Kütübi Sitte adındaki putları her zaman okurum. İnandığım için değil, içindeki çelişkiler ve mantıksızları görmek için okurum. Her okuduğumda farklı çelişkiler ve mantıksızlar görüyorum.   En çok hadis; taharet, namaz ve abdest ile ilgilidir. Şirk hakkında kaç hadis var? Kur’an’ın en çok bahsettiği konu şirktir. Bildiğiniz gibi kadınlar hakkında çok kötü hadisler mevcut. Bir tanesini burada paylaşayım. • Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir şey

Bunlar İslam'da Yok!

Ortalıkta İslam adı altında birçok hurafeler ve hükümler mevcuttur. Bu hurafeler ve hükümler İslam’da yoktur. Sadece Kur’an’da olanlar İslam’dır.  • İslam’da mürtedi(dinden çıkanı)öldürmek yoktur. •İslam’da recm cezası yoktur. •İslam’da içki içene sopa cezası yoktur. •İslam’da ameli ve itikadi mezhep yoktur. •İslam’da tarikat yoktur. •İslam’da kadını dövmek yoktur. •İslam’da kadın değersiz değildir. •İslam’da livata(eşcinsel) olanları öldürmek yoktur. •İslam’da Arap milliyetçiliği yoktur. •İslam’da milliyetçilik-muhafazakarlık yoktur. •İslam gelenekçi bir din değildir. •İslam’da nazar yoktur. •İslam’da 16:115 ayeti dışında, haram kılınmış hayvan yoktur. •İslam’da şefaat yoktur. •İslam’da başörtü yoktur. •İslam’da peçe yoktur. •İslam’da kandil(kadir gecesi hariç) yoktur. •İslam’da tespih yoktur. •İslam’da cenaze namazı yoktur. •İslam’da oruç tutmayan kişiler 2 ay oruç tutması diye bir şey yoktur. •İslam’da erkek ve kız çocuklarının sünnet olması

Kader Nedir?

Kur’an’da anlamı tahrif edilenlerde birisi de kaderdir. İnşallah Kur’an’a bakarak kaderin ne olduğuna bakacağız. Kur’an’da kader kelimesi 132 defa geçer. Kader, gücü yetmek ve ölçü koymak anlamına gelir. (Hans Wehr 4th ed., page 873) Kur’an’da genellikle kadir anlamında kullanılır. Yani gücü yetmek.  Ölçü koymak anlamına sahip olan ayetlere inceleyeceğiz. Bizim bildiğimiz gibi kader anlayışı var mı? •13:8-Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. O'nun katında her şey koyduğu düzene göre işlemektedir . •13:17-Gökten su indirdi. Dereler kendi ölçüsünce çağlayıp aktı. Akıntı, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürür. Buna benzer bir köpük de değerli maden* elde etmek için veya faydalanmak için ateşte eritilen madenlerin üzerinde de oluşur. İşte Allah hakk ve batıla böyle örnek verir. Köpük yok olup gider. İnsana fayda veren şey ise kalıcı olur. İşte Allah böyle örnek verir. •23:18-Gökten ölçüyle su indirdik. Ve onu yeryüzünde yerle

Tevrat'taki Çelişkiler ve Mantıksızlıklar(1)

Allah’ın kitabı Kur’an var iken, İncil ve Tevrat’tan kaynak vermek doğru değildir. Kur’an ile Dört İncil çeliştiği gibi, Tevrat ile Kur’an’da çelişir. Tevrat’ta birçok uydurma/çelişki/mantıksızlık mevcut. Aklımı kullanan birisi olarak Tevrat'ı ve İncil’i Tanrı kelamı kabul etmem. İçinde Allah'ın sözleri olduğunu biliyorum ama genel olarak güvenmiyorum. Ayıklamaya gerek yok. Hadislerin içinde de Muhammed'in sözleri de var ama hiçbirini kabul etmiyorum.  •Yaratılış 2:1-3 Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. 2 Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi . 3 Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi . Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. •Kur’an 50:38-Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık . Hiçbir yorgunluk da duymadık . Tevrat’ta Tanrı’nın dinlendiği söyleniyor, Kur’an ise bunun tam tersini söyler. Akıl ile çelişir. Tanrı hiç dinlenir mi? Çelişkili.   Tevrat’t