Kayıtlar

Kur'an'daki Özgürlük

Ortadoğu toplumlarında özgürlüğün önemi bilinmemektedir. Bilinmediği için zaten Ortadoğu toplumları dikta rejimler tarafından yönetiliyor. Kur’an ise siyasi, sosyal ve ekonomik özgürlükler vermektedir.  Yaşama Özgürlüğü 6:151- De ki: “Rabbinizin neyi haram ettiğini açıklayayım: 1-) Hiçbir şeyi şirk koşmayın. (Anne ve babana iyilik yap) 2-) Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızık veriyoruz. 3-) Kötülüğün açığını da gizlisini de yaklaşmayın. 4-) Hak dışında Allah’ın haram kıldığı canı öldüremezsin . Bunlar size öğütlerdir umulur ki aklınızı kullanırsınız.” İfade ve Hakaret Özgürlüğü  2:256- Dinde zorlama-iğrendirmek yoktur . Doğru yol ile yanlış yol birbirinden ayrılmıştır. Kim zorbalığı ve diktatörlüğü inkar ederse ve Allah’a iman ederse, işte o kopmayan, değerli ve sağlam bir mülke tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir.  4:140-Size indirdiği kitap inkar edilip ve hakaret edilirse ya da alaya alınırsa onlarla başka konuya geçinceye

İslam Ülkeleri Ne Kadar İslami?

  Bugün “İslam” ülkelerinin ne kadar İslami olduklarına bakacağız.   https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2021 Yukarıdaki siteye baktığınız zaman "İslam" ülkelerinin ne kötü yerde olduğunu görürsünüz. Adalet endeksi ve her şeyi açıklıyor. “İslam” ülkeleri en son sıralarda yer alıyor. Şimdi Kur’an’daki ayete bakalım: 5:8-Ey Müminler! ALLAH için adaleti gözeterek tanıklık edin. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli davranın; bu erdemliliğe daha yakındır. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH yaptıklarınızı haber alır.   https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fotn&year=2021 Yeşil renkte olanlar özgür ülkeler. Sarı renkte olanlar yarı özgür ülkeler. Mor renk ise özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. “İslam” ülkeleri özgür olmayan kategoride yer alıyor. Şimdi yine Kur’an’a bakalım: 2:256-Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır. Kim ki azgın küstahı inkâr edip ALLAH'ı onaylars

Kur'an'da Miras Konusunda Matematik Hatası Var Mı?

 Kur’an’da en çok gelen itirazlardan birisi de miras konusunda hata olduğunu söylemektir. Ayette hata olmasının sebebi yanlış çeviri ve okuduğunu anlamamak. İlk başta matematik hatasının örneğini alalım: nisa/11'den: "(çocuklar) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır." nisa/11'den: "ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır." nisa/12'den: (karı için) "eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır."   üç kız çocuğuna (toplam): 2/3 = 16/24 anneye: 1/6 = 4/24 babaya: 1/6 = 4/24 karısına: 1/8 = 3/24 toplam: 27/24!   Cevap: İlk başta anne ve babasına altıda bir pay vermenin ve karısına sekizde bir pay vermenin koşulu için tek/bir çocuğu olması gerekir. Ayette tek/bir çocuğunuz varsa anne ve babaya altıda bir, karıya sekizde bir verin diyor. Veled kelimesi tek/bir çocuk demektir. Veledeyn kelimesi iki çocuk. Evlad kelimesi

Liberalizm Nedir?

Türkiye’de liberalizm ne yazık ki bilinmiyor. Türkiye’deki liberallerin sayısı azında azı. Türkiye’yi ne yazık iki akım yönetti; muhafazakar/milliyetçi ve atatürkçü/kemalist ideolojiler Türkiye’yi yönettiler. İki akımdan da Türkiye’ye fayda gelmez. Çünkü iki akımda da şeytani görüşler hakim. X görüş iktidara geliyor, kendisine karşıt görüş olan Y görüşü hapse atıyor. Y görüş hakim oluyor, X görüşe sahip olanları hapse atıyor. Laiklik adı altında zulümler yapıldı. Şimdi de “İslam” adı altında zulümler yapılıyor. Türkiye bu kısır döngüden çıkması için liberal politikalar uygulanması gerekir. Başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’deki sorunları çözecek olanda liberal politikalardır. Solcular, özgürlükçü/hukuk devleti gibi şeyler söylerler ama solculuğun ilkelerinde böyle bir şey yok. Solcular, solculuğu bilmiyor. Solculuk: Her şeyi devlet yönetsin düşüncesine sahiptir. Bu sebeple solculukta özgürlük olmaz. Solculuk ideolojisine bağlı yönetilen ve özgür olan bir ülke var mı? Yok! Özgürlüğü

Rum Suresi Mucizesi

 Rum suresinin ilk ayetleri mucizevi ayetlerdir. Ne yazık ki meal çevirenler bu ayeti yanlış çeviriyor. Ayeti yanlış telaffuz ederek ayetin mucizesini ortadan kaldırıyor. Bu yanlış çevrilmesinin nedenlerin başında tefsir ve savaş propagandaları geliyor. Geleneksel çeviri şöyle: 30:2-Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. 30:3- Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. 30:4-Önce de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecektir.   (Diyanet Meali) 30:5-ALLAH'ın zaferiyle/yardımıyla… O dilediğini zafere/yardıma ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir.   Geleneksel çeviriye göre; Rumlar yenildiler, birkaç yıl sonra galip gelecekler ve Müminler (Rumların) yenmesine sevinecekler. Bu anlayış ilk başta Kur’an ile çelişir. Müminler, emperyalist devletin kazanmasına niye sevinecek? Bu Kur’an ile çelişir. Zalim bir devletin kazanmasına, müminler sevinmez tam tersine üzülür. Bu anlayışa göre (haşa)

Kütübi Sitte Çelişkileri(1)

Muhammed’e Kütübi sitte adındaki kitaplarda iftira atılmıştır. Muhammed’i bu uyduruk kitaplardan kurtarmamız gerekir. Kütübi sitte adındaki putların savunulacak bir tarafı yok. Bu putların yıkılması gerekir.  Kütübi Sitte adındaki putları her zaman okurum. İnandığım için değil, içindeki çelişkiler ve mantıksızları görmek için okurum. Her okuduğumda farklı çelişkiler ve mantıksızlar görüyorum.   En çok hadis; taharet, namaz ve abdest ile ilgilidir. Şirk hakkında kaç hadis var? Kur’an’ın en çok bahsettiği konu şirktir. Bildiğiniz gibi kadınlar hakkında çok kötü hadisler mevcut. Bir tanesini burada paylaşayım. • Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir şeyde (uğursuzluk) olsaydı, bu atta, kadında, meskende olurdu." Ravi: Sehl İbnu Sa'd Kaynak: Buhari, Cihad 47, Nikah 17; Müslim, Selam 119, (2226); Muvatta, İsti'zan 21   Kur’an ile hadisin çelişkisine bir örnek vereyim. Ayet, Kur’an dirileri uyarır demektedir. Hem de Yasin suresinde bunu diyor. Şeytan ise Yasin

Bunlar İslam'da Yok!

Ortalıkta İslam adı altında birçok hurafeler ve hükümler mevcuttur. Bu hurafeler ve hükümler İslam’da yoktur. Sadece Kur’an’da olanlar İslam’dır.  • İslam’da mürtedi(dinden çıkanı)öldürmek yoktur. •İslam’da recm cezası yoktur. •İslam’da içki içene sopa cezası yoktur. •İslam’da ameli ve itikadi mezhep yoktur. •İslam’da tarikat yoktur. •İslam’da kadını dövmek yoktur. •İslam’da kadın değersiz değildir. •İslam’da livata(eşcinsel) olanları öldürmek yoktur. •İslam’da Arap milliyetçiliği yoktur. •İslam’da milliyetçilik-muhafazakarlık yoktur. •İslam gelenekçi bir din değildir. •İslam’da nazar yoktur. •İslam’da 16:115 ayeti dışında, haram kılınmış hayvan yoktur. •İslam’da şefaat yoktur. •İslam’da başörtü yoktur. •İslam’da peçe yoktur. •İslam’da kandil(kadir gecesi hariç) yoktur. •İslam’da tespih yoktur. •İslam’da cenaze namazı yoktur. •İslam’da oruç tutmayan kişiler 2 ay oruç tutması diye bir şey yoktur. •İslam’da erkek ve kız çocuklarının sünnet olması