Kayıtlar

AKP ve Kur'an

AKP Kur’an Farklı düşüncelere saygı yok. Kur’an farklı düşüncelerin dinlenmesini isteyen bir kitaptır. (39:18) Haksız yere Suriye topraklarını işgal ettiler. Kur’an saldırı savaşına izin vermez. İzin verdiği savaş sadece savunma savaşıdır. (2:190-60:8-60:9) Faiz yoluyla müthiş bir şekilde kâr yapıyorlar. Kur’an ribayı yasaklamıştır. (2:275-2:278-4:161-30:39) Rüşvet yoluyla halkın parasın yiyorlar. Rüşvet almayı yasaklamıştır. (2:188-3:161) Adaletli davranmıyorlar. Türkiye, adalet sıralamasında 109. Sırada yer aldı. Kabile ülkelerinden biraz daha iyiyiz. Kur’an adaletli/hukukun üstünlüğünü olmasına emreder. (16:90) Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir hükümet. Sermaye zenginlerin elinde. Kur’an paranın zenginlerin elinde olmasına karşı çıkan ve gelir adaletin sağlanmasına emreden bir kitaptır. (59:7) Ataperest. Osmanlı hayrancılığı ve Ataların yaptıklarını doğru kabul etme. Kur’an Ecdatperestliği eleştiren ve Ataların sorgulanmasını isteyen bir kitaptır. (2:170…

Hadis Saçmalıkları

5295 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü: "Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!" buyurdular."
Ebu Dâvud, Edeb 65, (4940); İbnu Mâce, Edeb 44, (3765).
Yukarıdaki hadise göre güvercin şeytandır. Güvercin barışı temsil ettiği için barışa düşman olanların Peygamber adına uydurduğu bir hadistir.
5301 - Hz. Büreyde radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
"Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur"
Müslim, Şi'r 10, (2260); Ebu Dâvud, Edeb 64, (4939)
5302 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ'nın anlattığına göre, "(Mahallesinde oturan bir ailede tavla bulunduğu haberi kendisine ulaşır. Bunun üzerine onlara:)
"Eğer tavlayı evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkaracağım!" diye haber gönderir. Böylece onların tavla bulundurmalarını hoş karşılamadığını ifade eder."
Muvatt…

Kur'an'a Göre İtikadi Mezhepleri

Cebriye-Mutezile-Eş'ariyye-Maturidilik Fırkaları Nedir ?
Cebriye Fırkası: Her şey Allah tarafından belirleniyor ve insanın özgür iradesi yoktur. İnsanlar eylemlerinden sorumlu değildir. Mutezile Fırkası: Kader diye bir şey yoktur. Özgür irade vardır. İnsanlar eylemlerinden sorumlu olacaktır. Eş’ariyye Fırkası: Ebu Hasan Eş'ari'nin kurduğu bu okul, inancı her zaman ilk sıraya koyar. Aklın hiçbir zaman gerçeğe ulaşamayacağını, kulların ancak kayıtsız şartsız inanmakla mutlu olabileceklerini kabul eder. İnsanlar sınırlı özgürdür. Maturidilik Fırkası: İnsanın özgür iradesi vardır. Tedbir insandan takdir Allah’tandır. Nakli bilgileri aklın önüne almaktadır.
Yukarıdaki fırkaları Kur’an’a göre değerlendirelim.
Cebriye 14:4-Biz her elçiyi ancak halkının diliyle göndeririz ki onlara bildirebilsin. ALLAH dileyeni/dilediğini saptırır, dileyeni/dilediğini de doğruya ulaştırır. O, Güçlüdür, Bilgedir. Yukarıdaki ayeti delil getirmeleri çok saçmadır. Çünküerdemli bir insan olursan Al…

Hadislere Göre Namaz Kılınır Mı ?

Sadece Kur’an diyenlere getiren eleştirilerden birisi de “hadisler olmadan namaz kılınmaz” diyorlar. Tam tersi olarak kendi hadis kitaplarına göre namaz kılamazsınız. Birkaç örnek verelim.
Namaza besmele ile başlamak “Ben, Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman (ra) ile birlikte namaz kıldım. Onlardan hiçbirinin bismillahirrahmanirrahim'i okuduklarını işitmedim.” Ravi: Enes Kaynak: Buhari, Ezan 89; Müslim, Salat 50, (399); Muvatta, Salat 30, (1, 81); Ebu Davud, Salat 124, (782)
“Resulullah (sav) kıraatini bismillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu.” Ravi: İbnu Abbas Kaynak: Tirmizi, Salat 181, (245)
Yukarıdaki hadise göre peygamber namaza besmele ile başlamamış. Başka bir hadise göre Peygamber namaza besmele ile başlamış.
Namazı uzun mu kısa mı kılacağız ? Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Öğle namazı başlardı, bu anda bir kimse Baki'ye gider, ihtiyacını görür, sonra abdest alır, gelir ve uzunluğu sebebiyle Resulullah'ın birinci rek'atine yetişirdi…

Karikateist'e Cevap(39-57)

39-) Enfal-65. Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Sizden yirmi sabırlı kişi olsa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden yüz kişi de kâfirlerden bin kişiye üstün gelir;çünkü onlar anlayıştan yoksun bir güruhtur.
Enfal-66. Şimdi ise Allah sizde bir zaaf bulunduğunu bildiği için, yükünüzü hafifletti. Bu durumda, sizden sabreden yüz kişi olursa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden bin kişi de Allah’ın izniyle iki bin kişiyi mağlûp eder. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
Yukarıdaki ayette çelişki buluyorlar. İlk ayette 1/10 iken ikinci ayette 1/2 oluyor. İlk ayette sabırlı olursanız 1/10 veriyor. İkinci ayette zaafları olduğu için 1/2 veriyor. Bu ayette çelişki yoktur. Ateistler, bu 2 ayetin beraber inmediğinin kanıtı nedir ? 40-)Ayetin neresinde kadına savaşta “ganimet” diyor? 41-)Bu ayette “Muhammed’in kadınlarına” söylemektedir. 42-) Dünyanın sonunun alametlerinden olan ayın yarılması olayı, 1969 yılının Temmuz ayında Apollo 11 uzay aracının ay toprağını yarıp yeryüzüne getirm…

Kur'an'da Bilimsel Yanlış Var Mı ?

Ateistler vb kişiler Kur'an'da bilimsel yanlış var, sözlerini çok söylüyorlar. Ateistler vb kişiler şu ayetleri kullanarakKur'an'da bilimsel yanlış var diyorlar.
Tarık Suresi 5-6-7.ayet: İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sıvıdan yaratıldı. Omurga ile kaburga kemikleri arasından çıkar.
Yukarıdaki ayete göre ateistler, sıvının bel ile kaburga kemikler arasından çıktığını söylüyorlar. Tarık Suresi'nde insanın yaratılışından bahsediyor ve insan bel ile kaburga kemikler arasından çıkıyor. Tarik Suresi'nde sıvının, bel ile kaburga kemikler arasından çıktığını yazmıyor. Meali yanlış çevirenler Tarık Suresi'nin 7.ayetine o su diyerek başlıyorlar. Bu meal yanlıştır. Tarık Suresi 7.ayette o su kelimesi geçmez.
Rahman Suresi 33.ayet: Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.
Yukarıdaki ayette ateistler, insanlar ve cinler uzaya çıkamaz ve dünya'nın …

Kur'an'da Çelişki Var Mı ?

Ateistler vb kişiler tarafından Kur'an'da çelişki var diyerek Kur'an "Tanrı kelamı olmaz" diyorlar. Ateist vb kişilerin kullandığı ayetler şunlardır;
Enfal-65. Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Sizden yirmi sabırlı kişi olsa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden yüz kişi de kâfirlerden bin kişiye üstün gelir;çünkü onlar anlayıştan yoksun bir güruhtur.
Enfal-66. Şimdi ise Allah sizde bir zaaf bulunduğunu bildiği için, yükünüzü hafifletti. Bu durumda, sizden sabreden yüz kişi olursa, iki yüz kişiye üstün gelir. Sizden bin kişi de Allah’ın izniyle iki bin kişiyi mağlûp eder. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
yukarıdaki ayette çelişki buluyorlar. ilk ayette 1/10 iken ikinci ayette 1/2 oluyor. ilk ayette sabırlı olursanız 1/10 veriyor. ikinci ayette zaafları olduğu için 1/2 veriyor. Bu ayette çelişki yoktur. Ateistler, bu 2 ayetin beraber inmediğinin kanıtı nedir ?
Mücadele-12. Ey iman edenler! Peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman özel görüşme sa…