Hadislerdeki Din

 Sünni olanlar ve hadislere sonuna kadar inananlar, bu hadislere baksınlar. Bunları peygamber demiş olabilir mi? Bu hadislerin hepsi Kur'an ile çelişir. Daha bunun gibi çok hadis Kur'an ile çelişir. Kur'an yeter. 

•Mürtedi(dinden çıkanı) öldürün. (Buhârî, Cihâd, 149)

•Eşcinselleri öldürün. (Ebû Dâvûd, “Ḥudûd”, 29; Tirmizî, “Ḥudûd”, 24)

•Kadınlar, hayvanlarla eş değer. (Müslim, Salat 265)

•Namaz kılmayan dinden çıkar ve öldürülür. (Nesâî, Salât, 8)

•Kafirlerin kellesini kesene cennet vardır. (İbn Mâce, Etıme: 23; Dârimî, Etıme: 39)

•6 yaşındaki çocukla evlenmeyi meşru görür. (Müslim, Kitabu'n-Nikâh, bab: 69)

•Kadınların aklı yarımdır. (Muvatta, Küsuf 2, 1, 187)

•Zina yapanı taşlayarak öldürtür. (İbn Mace, Nikah, 36)

•Erkek çocuğuna sünnet ettirir. (Buhâri, Libas, 51)

•Kız çocuğuna sünnet ettirir. (Beyhakî, es-Sünenü`I-Kübr2 VN/324)

•İçki içene sopa cezası verir. 4.defa da içmeye devam ederse öldürülür. (Dârimî, Hudûd,10; A. b. Hanbel, IV, 389)

•Din savaş ile yayılır. (Buharî, îman 17- Müslim, İman: 8)

•Köleliği meşru görür. (Tirmizi, Birr 32)

•Sanat icra etmek günahtır. (İbni Mace Sünen 3652-Buhari Libas 89)

•Sakalı kutsal görür ve yüceltir. (Buhari, Libas 64)

•Arap’ın giysisi olan sarığı yüceltir. (Tirmizî. Libas, 42)

•Arapça dilini kutsal görür. (Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225.)

•Devlet başkanını çoban, halkı sürü olarak görür. (Ebû Dâvûd, Harac: 1)

•Hırsızın elini keser ve onu boynuna asar. (Nesâî, Kat’us Sarik: 18; Ebû Dâvûd, Hudûd: 22)

•Siyah köpeklerinin öldürülmesini emrediyor. (Ebû Dâvûd, Sayd: 21; İbn Mâce, Sayd: 1)

•Cemaat ile namaz kılmayanın evinin yıkılması gerektiğini söylüyor. (İbni Mace Sünen 795)

•Peçe takılmasını emrediyor. (Buhari (4750)

•Namaz kılmayan çocuğun dövülmesini söylüyor. (Tirmizî, mevâkît 182: Ahmed b. Hanbel II, 180; Dârimî, salât 141)

•Savaşta kadınların ve çocuklarının öldürülmesini meşru görür. (Buharî, Cihad, 146)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kur'an'da Miras Konusunda Matematik Hatası Var Mı?

Liberalizm Nedir?

Nisa/Kadın Suresi 34.ayet (4:34)