Kur'an'a Göre Savaş

 Kur'an'da birçok savaş ile ilgili ayetler mevcuttur. Ateistler vb kişiler Kur'an'daki savaş ile ilgili ayetleri göstererek İslam'ın savaş dini göstermeye çalışıyorlar. Ayetlerin bağlamından kopararak Muhammed Peygamber'in İslam'ı savaş ile yaydığı söyleniyor.

 

İnkarcıların en çok kullandıklarının başında 9.suresi gelmektedir. İnkarcıların kullandığı ayetleri verelim:

 

Tevbe suresi 29.ayet: Kendilerine kitap verilenler arasından, Allah'ı ve ahiret gününü onaylamayan, Allah'ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamayan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle karşılık verinceye kadar savaşın.

Tevbe suresi 123.ayet: Ey gerçeği onaylayanlar, sizi kuşatıp saldıran kâfirlerle savaşın. Sizde sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah erdemlilerle beraberdir.

Tevbe suresi 111.ayet: Allah gerçeği onaylayanların canlarını ve mallarını bahçe karşılığında satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, o'nun Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da verdiği bir sözdür. verdiği sözü, Allah'tan daha iyi kim yerine getirebilir? öyleyse bu alışverişinizden dolayı sevinin. en büyük başarı budur.

Tevbe suresi 41.ayet: Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

 

Daha birçok 9.surede savaştan bahsetmektedir. 9.surede geçen savaş ile ilgili ayetlerin hepsi savunma savaşıdır. Cizye için şu yazımı okumanızı tavsiye ederim:

https://kuranyeter19.blogspot.com/2019/11/kuranda-cizye.html

 

Tevbe suresi 1.ayet: Bu, Allah ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur.

Tevbe suresi 12.ayet: Anlaşma yaptıktan sonra antlarını bozar ve dininize saldırırlarsa, o inkârcılığın önderleriyle savaşın; çünkü onların andı artık geçersizdir. Belki vazgeçerler.

Tevbe suresi 13.ayet: Yeminlerini bozan, resulü yurdundan çıkarmaya gayret eden bir topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? üstelik size saldırıyı ilkin onlar başlattı. Korkuyor musunuz onlardan? Eğer mümin kişilerseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan, Allah'tır.

 

Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi müşrikler anlaşmayı bozmuşlar ve müminler kendini savunmak için savaş yaptılar. Ayetleri bağlamına göre okumak gerekir. Bir metinde bağlamında ayırarak okursanız tahrifat yapmış olursunuz.  İnkarcıların kullandığı diğer ayetlere bakalım.

 

Enfal suresi 60.ayet: Onlar için elinizden gelen kuvvet ve atlı birlikler (savaş araçları) hazırlayıp seferber edin. Böylece onlarla Allah'ın düşmanlarını, düşmanlarınızı ve onlardan başka bilmediğiniz, ancak Allah'ın bildiği kimseleri caydırırsınız. Allah yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız.

Enfal suresi 12.ayet: Rabbin meleklere, "sizinle beraberim, gerçeği onaylayanları destekleyin. inkârcıların yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlara, vurun onların her parmağına" diye vahyediyordu.

 

Yukarıdaki ayetleri daha iyi anlamak için şu ayetlere bakalım:


Enfal suresi 56.ayet: Bunlar, kendileriyle antlaşma yaptığın kişilerdir. Ama her defasında antlaşmalarını bozarlar. Hiç çekinmez ki bunlar.

Enfal suresi 61.ayet: Eğer barışa eğilim gösterirlerse sen de buna yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o, en iyi işitenin, en iyi bilenin ta kendisidir.

 

Yukarıdaki ayette göre müşrikler anlaşmayı bozmuşlar ve müminlere savaş açmışlar. Müminlerde kendilerini müdafaa ediyorlar. Müşrikler barışa eğilim gösterirlerse müminlerde barışa eğilim gösterecekler.

 

Ahzab suresi de,  inkarcıların kullandığı surelerden birisidir.

Ahzab suresi 25.ayet: Allah inkârcıları öfkeleriyle birlikte elleri boş olarak geri çevirdi. Allah böylece gerçeği onaylayanları savaştan esirgedi. Allah güçlüdür, üstündür.

Ahzab suresi 26.ayet: Ve kitap halkından onlara destek olanları kalelerinden indirdi ve yüreklerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da tutsak alıyordunuz.

Ahzab suresi 27.ayet: sizi onların toprağına, evlerine, paralarına ve henüz ayağınızı dahi basmamış olduğunuz topraklara mirasçı kıldı. Allah her şeye gücü yetendir.

 

Ahzab suresinde yer alan savaş ayetleri savunma savaşıdır. Savunma savaşına delil olmak için şu ayetle bakınız:

 

Ahzab 9.ayet: Ey gerçeği onaylayanlar, size ordular saldırdığı zaman, üzerlerine bir rüzgar ve görmediğiniz orduları gönderen Allah'ın size yaptığı iyiliği hatırlayın. Allah yaptığınız her şeyi görendir.

Ayette görüldüğü gibi ilk başta müşrikler, müminlere saldırmışlar. Müminlerde doğal olarak kendilerini müdafaa ediyorlar.

Bakara suresindeki savaş ayetlerine bakalım.

Bakara suresi 191.ayet: Onları yakaladığınız yerde öldürün; onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne / baskı ve bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da, onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Eğer sizinle çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün. İşte böyle verilir küfre sapanların cezası!

2:193-Zulüm ve işkence ortadan kalkıncaya ve din ALLAH için oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

Yukarıdaki ayet savunma savaşı olduğuna bakmak için bağlamına bakalım. Bakara 191 ayet zaten savunma savaşı olduğunu belli ediyor. Ancak kafirler, “onları yakaladığınız yerde öldürün” ayetini alarak sanki Kur’an vahşeti emreden bir kitapmış gibi gösteriyorlar. Hak ortaya çıktığı zaman batıl hüsrana uğrar.

Bakara suresi 190.ayet: Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın. Ama haksız yere saldırmayın /çarpışmada zulme sapmayın. Çünkü Allah, sınır tanımaz azgınları sevmiyor.

 

Kur'an'daki savaş ile ilgili ayetlerin hepsi savunma savaşıdır. Kur’an’da sizinle savaşmayan kişilerle dostluk yapılır. Kur’an’daki savaş kriterine belirleyen ayet şunlardır:

Hac suresi 39.ayet: Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Allah onlara yardıma elbette kadirdir.

Hac suresi 60.ayet: Bu böyledir. kim, kendisine uygulanan haksızlığa karşı aynı şekilde karşılık verir de bundan dolayı da kendisine saldırılırsa Allah ona yardım edecektir. Elbette Allah affedendir, bağışlayandır.

22:40-Onlar ki yalnızca, "Efendimiz ALLAH'tır" dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar. Allah halkın bir kısmını bir kısmına karşı savunmasaydı silolar, alışveriş merkezleri, yardım kurumları, ve içlerinde ALLAH'ın isminin çokça anıldığı mescidler yıkılırdı. ALLAH kendisine yardım edenlere elbette yardım edecektir. ALLAH Kuvvetlidir, Güçlüdür..

Mumtahine 8.ayet: Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli davrananları sever.

Mumtahine 9.ayet: Ancak Allah, din konusunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardımlaşan kimselerle yakınlık kurmanızı yasaklamıştır. Kim onlarla yakınlık kurarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir.


Savaş meşru olması için gereken kriterler:

1-) Yaşadığınız topraklardan sizi çıkaranlar ile savaşmak

2-) Yaşadığınız topraklardan sizi çıkaranlara yardım edenlerle savaşmak

3-) Din uğrunda savaşmak

 

Din uğrunda savaşmakta, x kişisini zorla dinini değiştirmek değildir. Kur’an din konusunda özgürlük vermiştir. (2:256) X kişisi dininizle alay ederse de onunla savaşılmaz veya hapse atılmaz. Sadece bulunduğunuz ortamı terk edersiniz. (4:140) Din uğrunda savaşmak; x toplum/kişi zorla sizin dininizi değiştirmeye çalışıyorsa, o zaman onunla savaşabilirsiniz. Çünkü zulme uğramış olursunuz. Ayrıca savaşta alınan esirler kesinlikle köle yapılmaz. (47:4)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Nisa/Kadın Suresi 34.ayet (4:34)

Hac Suresi 40.Ayet

Kur'an'da Başörtü Var Mı? (24:31)